Kontakt

Fundacja Antek

Katarzyna Kania Stróżewska tel. 605 854 138

Paweł Stróżewski tel. 501 680 497

a2FuaWFAZ2FsZXJpYS1mb2xrLnBs  

Konto Fundacji Antek :

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

93 8931 0003 0539 6821 2000 0001  

REGON: 360969009

NIP: 9710723014

KRS: 0000546359

 

Informacja RODO

 

Szanowni Państwo,
 

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej `RODO`), które wprowadzą jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych – obowiązujące również Nas. W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu od 25 maja uprawnieniach.

Administrator danych

Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Państwa danych jest Fundacja ANTEK  z siedzibą Jesionce 12 Gmina Szczawin Kościelny ,  wpisana do rejestru Fundacji przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy.

Cele przetwarzania danych

W ramach określonych przez przepisy prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji, oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy , o doradztwo, o współpracy, umowy zlecenia, lub innej. Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

 1. w celach kontaktu i/lub informacji o działaniach Fundacji ANTEK, umożliwienia Państwu korzystania z naszych ofert i usług;
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia ewentualnej umowy zlecenie/dzieło z Fundacją ANTEK. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zrealizowanie powyższych czynności.
Przysługujące Państwu uprawnienia
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Fundacja ANTEK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 
Jednocześnie zapewniamy, że:
 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania.

Kontakt w przedmiocie przetwarzania

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować:

 • pisemnie na adres:

                              Fundacja ANTEK

                              Jesionka 12

                               09-550 Szczawin Kościelny

                            

 • mailowo na adres:  kania@galeria-folk.pl

Jak do nas trafić

obrazek

Kontakt

Fundacja Antek

Katarzyna Kania Stróżewska – tel. 605 854 138
Paweł Stróżewski – tel. 501 680 497
a2FuaWFAZ2FsZXJpYS1mb2xrLnBs