Wspieramy Autyzm

Od kilku lat z powodzeniem pracujemy z dziećmi z  Autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Zmierzamy w kierunku edukacji włączającej, polegającej na włączeniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w normalny nurt  kształcenia, co cieszy się na świecie rosnącym zainteresowaniem, ku temu zmierza przyszłość edukacji. Zatrudniamy specjalistów, terapeutów, pedagogów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, cały czas szkoląc się i pogłębiając wiedzę.

Jak 
pracujemy?    

 

 

RELACJA – nurt relacji. Pierwszy krok ku dziecku to zawsze budowanie relacji między pedagogiem a dzieckiem. To terapeuta podąża za dzieckiem, a nie dziecko za terapeutą. Dziecko wprowadza terapeutę w swój  świat, buduje w sobie poczucie bezpieczeństwa i przygotowuje się do wejścia w świat terapeuty. Potem role powinny zostać odwrócone.

 

 

NURT ROZWOJOWO – STYMULACYJNY  kładzie nacisk na stymulację poszczególnych obszarów rozwoju. Większą wagę przywiązuje się do aktywności preferowanej przez dziecko, terapeuta mniej narzuca dziecku własną wolę, rzadziej nagradza. Ten sposób prowadzenia terapii jest bardziej naturalny, zbliżony do normalnego życia i swobodnej zabawy. W relacji następuje kompromis – raz terapeuta dyktuje warunki współpracy, raz dziecko. Terapia indywidualna:

 

 

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE –   psycholog –  realizowanie ćwiczeń  terapeutyczno – edukacyjnych według sfer rozwojowych: naśladowanie, percepcja, motoryka mała i duża, komunikacja, czynności poznawcze, koordynacja wzrokowo – ruchowa, czego efektem jest wszechstronna stymulacja rozwoju dziecka.
IMG_0502-JPG

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA – pedagog specjalny – oligofrenopedagog – realizowanie zadań edukacyjnych, społecznych i wychowawczych dostosowanych do możliwości indywidualnej dziecka, TUS ( praca w parach)
 IMG_0512-JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0514-JPG
TERAPIA RĘKI  – TERAPIA MANUALNA –  poznawanie świata zewnętrznego poprzez dotyk, usprawnianie małej motoryki

 

IMG_0508-JPG

 

IMG_0510-JPG

 

IMG_0516-JPG
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ   – terapia mająca na celu stymulację współpracy pomiędzy zmysłami poprzez odpowiednie ćwiczenia, sprzęt

 

 

 

LOGOPEDIA TERAPIA I  DIAGNOZA  – ocena stopnia rozwoju mowy dziecka, wywołanie mowy werbalnej, doskonalenie, rozwijanie, likwidację wad artykulacyjnych

 

 

 

DOGOTERAPIA – metoda wspomagająca usprawnianie dzieci poprzez kontakt kynoterapeuty z dzieckiem i psem, wyzwalając wiele pozytywnych wrażeń, dotykowych, słuchowych

 

 

 

MUZYKOTERAPIA – zajęcia z dźwiękiem, muzyką odpowiednio pobudzającą lub wyciszającą

 

IMG_0386-JPG

 

IMG_0489-JPG

 

W przedszkolu został powołany zespół specjalistów – pedagog specjalny, logopeda, psycholog przygotowujący dla każdego dziecka indywidualnie program  – IPET .

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego raz w roku  badane są testem PEP – R (Profil Psychoedukacyjny ) .

 

CENNIK

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Autyzm), orzeczeniem o niepełnosprawności i  orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania mogą uczęszczać do Przedszkola BURCZYBAS  bezpłatnie.http://www.burczybas.com.pl

 

W ramach pobytu dziecka w przedszkolu zapewniamy kompleksową terapię indywidualną jw, dostosowaną do zaleceń, a także IPET – indywidualny program terapeutyczny, badanie przy pomocy Profilu Psychedukacyjnego PEP – R. W zależności od indywidualnych predyspozycji dziecka i zaleceń pracujemy na planie aktywności.

 

obrazek

Kontakt

Fundacja Antek

Katarzyna Kania Stróżewska – tel. 605 854 138
Paweł Stróżewski – tel. 501 680 497
a2FuaWFAZ2FsZXJpYS1mb2xrLnBs